Dział Nauki

W związku z licznymi  sugestiami potencjalnych uczestników V Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności, Minister Obrony Narodowej, Pan Antoni Macierewicz zatwierdził zmianę  regulaminu konkursowego. Zmiana dotyczny przedłużenia terminu składania wniosków do dnia 07.07.2017r.

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/v-konkurs-na-najlepsza-prace-naukowa-r2017-05-31/