Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapraszam do składania wniosków w naborze na bilateralną w...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej nau...
Czwarty konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy ...
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarod...
Głosowanie w wyborach członków Rady Doskonałości Naukowej przeprowadza się odrębnie dla każ...
Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych. Strategiczny program badań naukowych i pra...