Dział Nauki

W dniu 23 sierpnia Dyrektor NCBR ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków na drugą rundę 10 konkurs...
NCBR w ramach programów krajowych ogłosiło nowy konkurs "Ścieżka dla Mazowsza" Program skiero...
Dyrektor NCBR ogłosił III konkurs w programie "CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamo...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w...
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs na stypendia dla wybitnych niemieckich uczonych ...