Dział Nauki

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się Dzień z Horyzontem 2020 podczas którego pojawi się możliwość zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-2020. W dalszej części wydarzenia będą Państwo mogli wziąć udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.

Agenda Wydarzenia oraz rejestracja znajdują się na stronie internetowej KPK.