Dział Nauki

Informujemy, że na stronach internetowych dotyczących funduszy UE, znajdują się aktualne harmonogramy konkursów na 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Szczegółowe informacje nt. harmonogramów znajdują się na stronach:

PO IŚ  PO IR  PO WER  RPO WM