Dział Nauki

Informujemy, że uległy zmianie zasady promocji i oznakowania projektów wszystkich umów podpisanych po 1 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR