Dział Nauki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji poświęconej naborowi wniosków pt. "Mistrzowie Dydaktyki!" organizowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

prezentacja

Celem prowadzonego naboru wniosków jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży,jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert wynosi: 9 270 000,00 zł

Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. (nabór ciągły) w formie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje nt. składania ofert znajdują się na stronie MNiSW.