Dział Nauki

7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rozpoczęło trzy konkursy w ramach działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Projekty przewidziane do realizacji w ramach działania 3.5 powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 lub 4 (w zależności od konkursu) moduły z niżej wymienionych:

  • moduł programów kształcenia,
  • moduł podnoszenia kompetencji,
  • moduł programów stażowych,
  • moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier),
  • moduł studiów doktoranckich,
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Termin składania wniosków we wszystkich konkursach: 11 czerwca – 5 października 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich konkursów znajdują się na stronie NCBR.