Dział Nauki

25 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działania 3.5 POWER – Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Projekty przygotowane w ramach tego konkursu muszą obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 moduły z niżej wymienionych:

  • moduł programów kształcenia,
  • moduł podnoszenia kompetencji,
  • moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  • moduł studiów doktoranckich,
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne i wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

Termin składania wniosków: 25 czerwca – 15 października 2018 r.

Maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcących: 5001-10000 studentów wynosi 12 000 000 PLN

Uczelnia może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich trzech konkursów znajdują się na stronie NCBR.