Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
• wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
• wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

Termin składania wniosków: od 12 kwietnia w trybie ciągłym do wyczerpania środków.
Alokacja: 400 tys. EUR

UWAGA - jeden podmiot (podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 wnioski na realizację 2 działań, przy czym każde działanie powinno dotyczyć innego zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Konkursowym znajdują się na stronie NCBiR.