Dział Nauki

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. 

Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Na konkurs NCBR przeznaczył 2 mln zł.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

a) w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;

b) w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Nabór wniosków trwa do 9 października 2017 r., godz. 16.00 CET

Więcej informacji na stronie internetowej NCBREureki.