Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach 26. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Zakres tematyczny konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Są to badania przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 750 000 euro.

 

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 26 września 2018 r. oraz w wersji papierowej 4 października 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR oraz Inicjatywy CORNET.