Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowe, w których pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego kierownik ze strony niemieckiej. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych na badania podstawowe, które obejmują wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych i technicznych.

Termin składania wniosków: do 17 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.