Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.

Do konkursu może zostać złożony wniosek krajowy:

  • który obejmuje realizację badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • który obejmuje realizację badań z obszaru nauk o życiu;
  • w którym okres realizacji planowanych badań wynosi 24 albo 36 miesięcy;
  • w którym wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest mniejsza niż 250 tys. zł;
  • który uwzględnia zasady określone w Regulaminie;
  • w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora

Termin składania wniosków: do 17 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.