Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki oraz Sieć QuantERA ogłaszają konkurs w obszarze technologii kwantowych.

W ramach konkursu możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących obszarów tematycznych:

  • Quantum communication
  • Quantum simulation
  • Quantum computation
  • Quantum information sciences
  • Quantum metrology sensing and imaging

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w QuantERA Call 2019: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Termin skłądania wniosków: do 18 lutego 2019 r.

Więcej informacji na stronie Quantera oraz NCN