Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła konkurs pn. KATAMARAN, którego celem jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego jednej z poniższych ścieżek:

ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia

ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia

Poziom finansowania projektu: 700 tys. PLN (ścieżka A) lub 1 mln PLN (ścieżka B)

Alokacja w konkursie: 20 mln PLN

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie od 6 marca 2019 do 30 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie NAWA.