Dział Nauki

Stypendium Narodowego Centrum Nauki w zagranicznym ośrodku naukowym. Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca danego roku.

Ogłoszenie o konkursie ETIUDA 6

Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie ETIUDA 6