Dział Nauki

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce przyjmują wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego. Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora lub profesora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium  pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Oferta stypendialna skierowana jest również do młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki, którzy zainteresowani są spędzeniem ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

Przydatne informacje również na stronie Campus France.