Dział Nauki

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Główne zadania DAAD w Polsce to wspieranie współpracy polskich i niemieckich uczelni, naukowców i studentów oraz przyznawanie stypendiów polskim studentom, absolwentom i naukowcom na wyjazdy do Niemiec.

DAAD daje doktorantom i naukowcom z całego świata możliwość kontynuowania kariery i realizowania projektów badawczych w Niemczech. Niemieckie uniwersytety, szkoły wyższe, a także państwowe i prywatne pozauniwersyteckie instytucje naukowe oferują atrakcyjne warunki zatrudnienia. Interesujące możliwości rozwoju zawodowego dla zagranicznych naukowców stwarzają też koncerny przemysłowe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące intensywną działalność badawczą. Wiele firm ściśle współpracuje z uniwersytetami i instytucjami naukowymi w zakresie badań stosowanych i rozwoju.

Najbliższe terminy składania aplikacji o stypendia dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich dostępne są na stronie DAAD Polska.