Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS - Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Podstawowym celem Porozumienia Central European Exchange Program for University Studies jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich.

Sygnatariuszami programu są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie. 

Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2021/2022 upływa w dniu 15 stycznia 2021 roku.

Wnioski dotyczące projektów szkół letnich i intensywnych kursów w roku akademickim 2020/2021 mogą być składane do 10 lutego 2021 roku.

Wnioski na stypendia zagraniczne w ramach puli Freemover należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu.

Więcej informacji na stronie NAWA.