Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki

mgr Karol Komorowski
tel. 261 839 037
e-mail
bud. 13 pok. 2

Sekcja Badań Naukowych

mgr Jacek Wróbel – kierownik sekcji
tel. 261 837 402, e-mail , bud. 13 pok. 101

dr Patrycja Bryczek-Wróbel
tel. 261 837 565, e-mail , bud. 13 pok. 101

mgr inż. Joanna Kumor
tel. 261 837 330, e-mail , bud. 13 pok. 107

Sekcja Funduszy Europejskich

mgr Jolanta Połeć – kierownik sekcji
tel. 261 839 679, e-mail , bud. 13 pok. 2

mgr Rafał Kardaś
tel. 261 839 192, e-mail , bud. 13 pok. 3

mgr Paulina Chrzanowska
tel. 261 839 192, e-mail , bud. 13 pok. 3

Sekcja Nauki

mgr Izabela Szatkowska – kierownik sekcji
tel. 261 839 133, e-mail , bud. 13 pok. 104

mgr Joanna Luberadzka
tel. 261 839 056, e-mail , bud. 13 pok. 103

kpt. mgr inż. Dorota Górska
tel. 261 839 750, e-mail , bud. 13 pok. 104

mgr Marcin Męziński
tel. 261 839 036 e-mail , bud. 13 pok. 103

Sekretariat Prorektora ds. naukowych

mgr Katarzyna Nowacka-Orysiak
tel. 261 839 031, e-mail , bud. 100 pok. 174