Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki

dr hab. inż. Anna Spadło

tel. 261 839 037
e-mail:
bud. 13, pok. 102

Sekcja Badań Naukowych

mgr Jacek Wróbel – kierownik sekcji
tel. 261 837 402, e-mail , bud. 13 pok. 101

dr Patrycja Bryczek-Wróbel
tel. 261 837 565, e-mail , bud. 13 pok. 101

mgr inż. Joanna Kumor
tel. 261 837 330, e-mail , bud. 13 pok. 107

Sekcja Funduszy Europejskich

mgr Karol Komorowski – kierownik sekcji
tel. 261 839 402, e-mail , bud. 13 pok. 2

mgr Jolanta Połeć
tel. 261 839 679, e-mail , bud. 13 pok. 2

mgr Rafał Kardaś
tel. 261 839 192, e-mail , bud. 13 pok. 3

mgr Paulina Chrzanowska
tel. 261 839 192, e-mail , bud. 13 pok. 3

Sekcja Nauki

mgr Izabela Szatkowska - kierownik sekcji
tel. 261 839 133, e-mail , bud. 13 pok. 104

mgr Joanna Luberadzka
tel. 261 839 056, e-mail , bud. 13 pok. 103

kpt. mgr inż. Dorota Górska
tel. 261 839 750, e-mail , bud. 13 pok. 104

mgr Marcin Męziński
tel. 261 839 036 e-mail , bud. 13 pok. 103

Sekretariat Prorektora ds. naukowych

mgr Jadwiga Kossowska
tel. 261 839 031, e-mail , bud. 100 pok. 174