Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki

mgr Karol Komorowski
tel. 261 839 037
e-mail
bud. 100 pok. 111

Sekcja Projektów Krajowych

mjr mgr inż. Dorota Górska – kierownik sekcji
programy wojskowe NCBR, programy MON
tel. 261 839 750, e-mail , bud. 100 pok. 107

mgr inż. Barbara Wiesztal
programy krajowe NCBR
tel. 261 837 773, e-mail , bud. 100, pok. 101

lic. Magdalena Wolińska
programy NCN
tel. 261 837 565, e-mail , bud. 100 pok. 101

mgr Elżbieta Łuba
programy MEiN, projekty PBU
tel. 261 837 402, e-mail , bud. 100 pok. 101

mgr Joanna Luberadzka
programy stypendialne, programy GB MON oraz Miniatura NCN
tel. 261 839 056, e-mail , bud. 100 pok. 106

Sekcja Projektów Międzynarodowych

mgr Jolanta Połeć – kierownik sekcji
Fundusze Strukturalne UE (POIR, POWER, RPO, FERC, FERS, FEnIKS, FENG)
tel. 261 839 679, e-mail , bud. 100 pok. 106A

mgr Rafał Kardaś
programy Komisji Europejskiej oraz EDA i NATO, stypendium za pozyskane granty
tel. 261 839 192, e-mail , bud. 100 pok. 109

mgr Paulina Lech
programy międzynarodowe NCBR i NCN
tel. 261 839 192, e-mail , bud. 100 pok. 109

mgr Agnieszka Zawadzka
Fundusze Strukturalne UE (POIR, POWER, RPO, FERC, FERS, FEnIKS, FENG)
tel. 261 839 402, e-mail , bud. 100 pok. 106A

Sekcja Organizacji Nauki

mgr Izabela Szatkowska – kierownik sekcji
rozwój kadry naukowej, stypendium na rozwój naukowy, nagrody
tel. 261 839 133, e-mail , bud. 100 pok. 107

mgr inż. Mieczysław Manikowski
koordynacja działań związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej, PBN, POL-on
tel. 261 839 220, e-mail , bud. 100 pok. 103

mgr Marcin Męziński
Baza Wiedzy WAT, stypendium publikacyjne
tel. 261 839 036 e-mail , bud. 100 pok. 106

dr Michał Długosz
prawa własności intelektualnej nieprzysługujące WAT
tel. 261 837 330, e-mail , bud. 100, pok. 103

mgr Katarzyna Nowacka-Orysiak – sekretariat Prorektora ds. naukowych
Sekretariat PRN
tel. 261 839 031, e-mail , bud. 100 pok. 174