Dział Nauki

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI) ogłosił nabór wniosków, a...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłużyło nabór w ramach Ścieżki SMART – Projekty realiz...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pn. "Dostępność podmiotów szkolnictwa wyż...
Nabór Ścieżka SMART – Projekty fazowane umożliwia uzyskanie dofinansowania na realizację fazy...
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w działaniu First Team finansowanym...
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór w ramach programu Proof of Concept (PoC FENG). Pr...