Dział Nauki

ORCID – The Open Researcher and Contribution ID - unikalny numer, służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową.

Inicjatywa ta, od początku swojego istnienia, miała charakter otwarty, międzynarodowy, interdyscyplinarny.

ORCID powstał w 2010 roku, jako odpowiedź na potrzebę precyzyjnego łączenia osoby badacza z właściwymi mu pracami naukowymi. Strukturę numeru ORCID stanowi 16 cyfr, podzielonych na 4 części,

np. orcid.org/0000-0003-0423-1810. Numery przechowywane są w centralnym rejestrze identyfikatorów. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat i możliwe zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji.

Więcej informacji na temat inicjatywy oraz pełną listę 700 instytucji współpracujących z ORCID można znaleźć na stronie https://orcid.org/

Ustawa 2.0 zakłada, że będzie to podstawowa baza danych dla określania wskaźników parametrycznych działalności naukowej.

Rejestracja: https://orcid.org/register

 

 

Przydatne linki:

Jak założyć konto: https://www.youtube.com/watch?v=SU5Jss0T4G0&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z Web of Science: https://www.youtube.com/watch?v=RHyY3c6gceQ&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z profilem w bazie Scopus: https://www.youtube.com/watch?v=7rfHQl_GzKE&feature=youtu.be

Jak połączyć profil ORCID z kontem użytkownika PBN: https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/lib/exe/fetch.php/numer_orcid_w_pbn.pdf