Dział Nauki

W dniu 30 lipca 2021 r. ukazało się
Zarządzenie Rektora WAT w sprawie składania oświadczeń związanych z działalnością naukową w Wojskowej Akademii Technicznej.
 

Zarządzenie realizuje wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym pracownicy i doktoranci WAT których osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji zobowiązani są do złożenia oświadczeń:

Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie

Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Oświadczenie upoważniające WAT do wykazania osiągnięć pracownika (dla pracowników dla których WAT jest jedynym miejscem zatrudnienia)

Oświadczenie upoważniające WAT do wykazania osiągnięć pracownika (dla pracowników dla których WAT nie jest jedynym miejscem zatrudnienia)