Dział Nauki

W dniu 25 września 2019 ukazało się
Zarządzenie Rektora WAT w sprawie składania oświadczeń związanych z działalnością naukową w Wojskowej Akademii Technicznej.
 

Zarządzenie realizuje wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym pracownicy i doktoranci WAT których osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji zobowiązani są do złożenia oświadczeń:

Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie

Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Oświadczenie upoważniające WAT do wykazania osiągnięć pracownika

Aneks do Oświadczenia upoważniającego WAT do wykazania osiągnięć pracownika