Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza piąty, międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA...
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe proj...
Bilateralne konkursy polsko-tureckie prowadzone są w ramach współpracy naukowo-badawczej między...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na 2 międzynarodowy konkurs dotyczą...
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodnośc...
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs: POLONEZ BIS –  wszechstronny program dla zagrani...