Dział Nauki

QuantERA Call 2023 to wspólny międzynarodowy konkurs do składania wniosków badawczych w ramach ...
Partnerstwo ERA4Health jest kontynuacją programów typu ERA-NET w nowej perspektywie finansowej Ho...
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekt...
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPND ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III międzynarodowy konkurs w ramach programu Neuron ...
Trwa nabór wniosków w ramach 35. edycji konkursu inicjatywy CORNET. Celem Inicjatywy jest wspi...