Dział Nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową, Dz.U. 2019, poz. 533.

Zgodnie w art. 373 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje inwestycje:

1.      w zakresie  aparatury  naukowo-badawczej oraz  infrastruktury  informatycznej o wartości przekraczającej 500 000zł;

2.      w zakresie infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł;

3.      budowlanych i w zakresie zakupu nieruchomości;

Na rok 2023 wnioski składane są w systemie ZSUN/OSF. Zakończenie naboru wniosków upływa 31.07.2022 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania, Dz.U. 2019, poz.893.

Na rok 2022 wnioski składane są w systemie ZSUN/OSF. Zakończenie naboru wniosków upływa 31.08.2022 r.

Więcej informacji na stronie MEN.

Dane wnioskodawcy (.pdf) do wniosku.