Dział Nauki

Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który zas...
Horyzont 2020 skupia w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i i...