Dział Nauki

1. Najczęściej zadawane pytania

2. Baza projektów NCN

3. Adres skrzynki e-PUAP: /WAT/SkrytkaESP

4. Rachunek Bankowy: Bank Handlowy nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

5. Polityka otwartego dostępu WAT

UMOWY - RAPORTY - INNE

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego, w formularzu OSF u kierownika projektu zostaje udostępniony wzór umowy o dofinansowanie projektu. Elektroniczną wersję umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po jej udostępnieniu w systemie OSF należy wygenerować z systemu i podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu. Podpisaną wersję umowy należy przesłać do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji przyznającej finansowanie.

UWAGA: Decyzja Rektora WAT nr 51/RKR/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. dot. uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego

Podpisany wniosek należy dostarczyć do bud. 100 pok. 103

 

Stypendia NCN

Zmiany w projektach NCN

Raportowanie projektów z NCN

Ułatwienia w realizacji projektów z NCN

Podatki w stypendiach naukowych NCN

 

Kontakt: Magdalena Wolińska

Sztab, budynek 100, pokój 103, tel.261 837 565