Dział Nauki

1. Uruchomienie systemu OSF – składanie wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2024 rok.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 31.08.2023 r. Wnioski należy złożyć poprzez sytem OSF.

Więcej informacji na stronie MEiN. Wskazówki oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie z projektu SPUB/SPUB

 

2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub na utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB / SPUBi)

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 31.08.2022 r. Wnioski należy złożyć poprzez sytem (OSF).

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

3. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Nabór wniosków możliwy w trybie normalnym: do 31.07.2022 g. 23:59. Wnioski należy złożyć poprzez sytem (OSF).

Nabór wniosków możliwy w trybie szczególnym/losowym: cały rok. Wnioski należy złożyć poprzez sytem (OSF).

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

 4. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z kształceniem.

Nabór wniosków możliwy w programach wieloletnich należy składać do 30.09.2022 g.23:59. Wnioski należy złożyć poprzez sytem (OSF).

Nabór wniosków możliwy w trybie szczególnym/losowym: cały rok. Wnioski należy złożyć poprzez sytem (OSF).

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

 

.