Dział Nauki

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (OTWARTE):

Gospostrateg VIII

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 29 marca 2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 maja 2022 r., do godz. 16:00

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--viii-konkurs-na-projekty-zamawiane

Infostrateg IV

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 18 sierpnia 2022, godz. 16:00

https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne

Gospostrateg IX

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 czerwca 2022 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 20 września 2022 r., do godz. 16:00

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte

Nowe technologie w zakresie energii II

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2022 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r.

https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii-ii-konkurs

 

Programy Karajowe (OTWARTE):

NEON – I konkurs (Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN)

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 maja 2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 4 lipca 2022, do godz. 16:00

https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs

LIDER XIII

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 23 maja 2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 do godz. 16:15

https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-na-projekty-zamawiane-iii-konkurs

RID II (wspólne przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA)

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 8 lipca 2022, godz. 16:00

https://www.gov.pl/web/ncbr/rid-ii2

BRIK II (Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A.)

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 stycznia 2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 15 kwietnia 2022 r., godz. 16:00

https://www.gov.pl/web/ncbr/brik-ii