Dział Nauki

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych:

INFOSTRATEG V (projekty zamawiane)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza V konkurs w ramach Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.  

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Automatyczna detekcja obiektów topograficznych. 

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 24 lutego 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 24 kwietnia 2023 r., godz. 16:00

Całkowity budżet konkursu to 13 mln zł

Szczegóły w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/ncbr/v-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane

 
GOSPOSTRATEG – X konkurs (projekty zamawiane)

NCBR ogłasza konkurs na modelowe zarządzanie zieloną zmianą na Śląsku.

NCBR szuka projektów, które będą odpowiedzią na zgłoszone przez Marszałka Województwa Śląskiego wyzwania stojące przed regionem – związane ze skutecznym i optymalnym ekonomicznie przeprowadzeniem transformacji energetycznej w duchu strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Dziesiąty konkurs w ramach Programu obejmuje jedno zagadnienie badawcze  pn. Opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną województwa śląskiego w kontekście wyzwań związanych z przejściem na nisko i zeroemisyjne nośniki energii (MZTEŚ).

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Dziesiąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektu zamawianego i obejmuje jedno zagadnienie badawcze zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 marca 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 12 maja 2023 r., do godz. 16:00

Budżet konkursu wynosi 6 000 000 zł.

Szczegóły w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--x-konkurs-na-projekty-zamawiane

 
INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VI konkurs w ramach Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Szósty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach trzech tematów z zakresu tematycznego programu.

Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu:

 • T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych.
 • T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin.
 • T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich.

Całkowity budżet konkursu to 70 mln zł.

Kwota ta została podzielona na tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

T4) – 20 mln zł przy czym maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt.

T6) – 20 mln zł przy czym maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt.

T10) – 30 mln zł przy czym maksymalnie 8 mln zł na 1 projekt.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 07 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 09 czerwca 2023 r., godz. 16:00

Szczegóły w linku poniżej.

VI konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Krajowe programy badań naukowych i prac rozwojowych

NEON II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we wspólnym przedsięwzięciu z PKN ORLEN ogłosiło nabór polegający na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno - petrochemicznego.

Cel główny programu realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
 2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
 3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
 4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Konkurs II dotyczy celu szczegółowego wskazanego w pkt 4 - Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków:  27 stycznia 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2023 r., do godz. 16:15

Budżet konkursu wynosi 8 mln zł.

Szczegóły w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/ncbr/neon-ii

 
Lider XIV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 lutego 2023 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2023 r., do godz. 16:15

Budżet konkursu wynosi 80 mln zł.

Szczegóły w linku poniżej.

 https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv