Dział Nauki

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych:

INFOSTRATEG V

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza V konkurs w ramach Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” V konkurs INFOSTRATEG na projekty zamawiane.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Automatyczna detekcja obiektów topograficznych. 

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 24 lutego 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 24 kwietnia 2023 r., godz. 16:00

Całkowity budżet konkursu to 13 mln zł

https://www.gov.pl/web/ncbr/v-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane