Dział Nauki

Krajowe programy badań naukowych i prac rozwojowych:

 LIDER XV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 19 lutego 2024 r.

Zakończenie naboru wniosków: 29 marca 2024 r., do godz. 16:00

Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym do obsługi Wniosków i Projektów w Programie LIDER – LSI (link do systemu – aktywny od 19 lutego 2024 r.)

Więcej informacji na stronie NCBR