Dział Nauki

 

Wykaz projektów realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną "Baza Wiedzy WAT"


 Informacje o projektach krajowych finansowanych ze źródeł budżetu państwa.

 Mikrofalowy układ formowania wiązki antenowej systemów detekcji i niszczenia BSL wykorzystujących technologię metamateriałową. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowatorskie metody diagnostyki terahercowej w wybranych kluczowych zastosowaniach w wojsku i bezpieczeństwie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opracowanie modularnej infrastruktury komputera kwantowego do specjalnych i wojskowych zastosowań informatycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowe porowate struktury fotoniczne z przestrajalną przerwą wzbronioną w zakresie VIS-MIR. Narodowe Centrum Nauki.

TubeRoSa - opracowanie innowacyjnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego bazującego na wertykalnych absorberach energii z wykorzystaniem zaawansowanych metod symulacji w środowisku wirtualnym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Łączenie ultradrobnoziarnistego aluminium metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny - globalna i lokalna perspektywa. Narodowe Centrum Nauki.

Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu. Narodowe Centrum Nauki.

Porowate materiały węglowe z mononuklearnymi centrami koordynacyjnymi typu Fe-N4: uniwersalne (elektro)katalizatory reakcji elektroprotycznych.(elektro)katalizatory reakcji elektroprotycznych. Narodowe Centrum Nauki.

Badanie synergicznych efektów pomiędzy kolektywnymi i jednostkowymi czynnikami wzmocnienia w jednym układzie optycznym - w kierunku wydajnych emiterów światła UV opartych na ZnO. Narodowe Centrum Nauki.

Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Opracowanie nowych składów paliw rakietowych bazujących na chloranie(VII) amonu. Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Procesy molekularne indukowane impulsami promieniowania EUV w mieszaninach gazów: badania porównawcze z odpowiadającymi im procesami, towarzyszącym przebiciu indukowanemu laserem, w gazach pod niskim ciśnieniem. Narodowe Centrum Nauki.