Dział Nauki

Ze szczebla koordynatora krajowego CNC (CapTech National Coordinator), reprezentującego nasze Minis...
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja (Mechanizm Finansowy...
Po raz czwarty Narodowe Centrum Nauki poszukuje jednostek naukowych gotowych do utworzenia w rama...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór wniosków w programie Lektorzy o skie...
  Środki finansowe na inwestycje związane z działalnością naukową, pobrane i niewykorzysta...
Program Narodowej Agencji WYmiany Akademickiej - Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19 skierowany je...