Dział Nauki

W związku z udostępnianiem danych satelitarnych do zastosowań komercyjnych Europejska Agencja Ko...
W dniach 30 czerwca – 1 lipca Komisja Europejska organizuje "Information Day and Networking Event"...
W dniach 3-5 maja 2022 r. odbędzie się wydarzenie organizowane w formie zdalnej przez ESA oraz Lu...
Europejski Fundusz Obronny jest kluczową inicjatywą Komisji mającą na celu wspieranie z budżet...
Ze szczebla koordynatora krajowego CNC (CapTech National Coordinator), reprezentującego nasze Minis...
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja (Mechanizm Finansowy...