Dział Nauki

9 listopada 2021 r. ukazało się Zarządzenie nr 54/RKR/2021 regulujące kolejny mechanizm wspierający naukowców WAT

Naukowiec, który uzyskał finansowanie z instytucji zewnętrznej na prowadzenie badań naukowych w WAT może wystąpić z wnioskiem o "stypendium za grant".
Warunki rozpatrzenia wniosku to:

  • podpisana umowa na finansowanie badań z instytucją zewnętrzną,
  • w chwili złożenia wniosku o finansowanie nieprzekroczony kalendarzowo 35 rok życia (dla osób posiadających stopień doktora lub tytuł zawodowy magistra) lub nieprzekroczony kalendarzowo 40 rok życia (dla osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego),
  • rola kierownika projektu w przedsięwzięciu, na które uzyskano finansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zasad przyznawania stypendium zawiera ww. zarządzenie.

 

Wniosek o stypendium za grant