Dział Nauki

30 lipca 2021 r. Zarządzeniem nr 37/RKR/2021 p. Rektor uruchomił kolejny mechanizm wspierający naukowców WAT.

Naukowiec, który uzyskał finansowanie z instytucji zewnętrznej na prowadzenie badań naukowych w WAT może wystąpić z wnioskiem o "stypendium za grant".
Warunki rozpatrzenia wniosku to:
* podpisana umowa na finansowanie badań z instytucją zewnętrzną,
* w chwili złożenia wniosku o finansowanie nieprzekroczony kalendarzowo 35 rok życia (dla osób posiadających stopień doktora lub tytuł zawodowy magistra)
lub nieprzekroczony kalendarzowo 40 rok życia (dla osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego),
* rola kierownika projektu w przedsięwzięciu, na które uzyskano finansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zasad przyznawania stypendium zawiera ww. zarządzenie.

 

Wniosek o stypendium za grant.