Dział Nauki

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są corocznie przez Ministra Edukacj...
Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "START" powstał, żeby wspierać wybitnych młodych uczony...
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 54/RKR/2021 z dn. 9 listopada 2021 r. pracownicy WAT  mogą ub...
Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy m...
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest najwięks...
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisan...