Dział Nauki

AKTUALIZACJA: W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy podpisane wnioski o stypendium ...
Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy m...
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest najwięks...
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisan...
Stypendia rządu francuskiego. Program finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożli...
Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Mobilność Plus" ma na celu umożliwienie młodym ...