Dział Nauki

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 3/RKR/2019 z 20 marca 2019 r. i zmieniającym go Zarządzeniem...
Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy m...
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest najwięks...
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisan...
Stypendia rządu francuskiego. Program finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożli...
Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "START" powstał, żeby wspierać wybitnych młodych uczony...