Dział Nauki

 

Dyrektor NCBR ogłosił czwarty konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków". Celem jest wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:
1. Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii. (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);  
2. Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego tłumacza na język migowy z wykorzystaniem mechanizmu avatara. (Zamawiający – Ministerstwo Cyfryzacji). 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 24 lipca do 22 września 2020 roku więcej informacji tutaj.