Dział Nauki

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatru (KOZK) rozpoczął działania punktu eksperckiego dla wnioskodawców programu LIFE, zarządzanego centralnie przez KE. Jego celem jest udzielanie wsparcia potencjalnym beneficjentom programu LIFE poprzez wykonanie ekspertyz i analiz niezbednych do prawidłowego przygotowania wniosku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontank z Działem Nauki: Rafał Kardaś, tel. 261 83 90 91.

Więcej informacji o programie LIFE.