Dział Nauki

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBR z dniem 23.12.2020 r. ogłasza Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

Zakres tematyczny konkursu: Nowoczesne technologie IT.

Nabór wniosków w systemie OSF będzie trwał od 15 lutego do 19 marca 2021 r. (godzina 16:00).

Więcej informacji na stronie internetowej.