Dział Nauki

 

Środki finansowe na inwestycje związane z działalnością naukową, pobrane i niewykorzystane w roku 2020, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą być wykorzystane w roku 2021 na finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane, bez potrzeby zmiany decyzji Ministra.

Więcej informacji dostepnych jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.