Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs ERA-NET Cofund MarTERA (Call 2021). Celem inicjatywy MarTERA jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii morskich, aby zapewnić przewagę konkurencyjną Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych. Projekty muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi dla potrzeb rozwoju nowych technologii morskich, a także Blue Growth (niebieskiego wzrostu).

Budżet konkursu wynosi 1 000 000 euro.

Termin składania wniosków: 26 marca 2021., godz. 17:00

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR.