Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs Miniatura 5 na realizację pojedyńczego działania naukow...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza polskie podmioty prowadzące szkoły doktorski...
Szanowni Państwo, w dniach 19-23 kwietnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy działający w strukturze ...
Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC) ogłasza czwartą edycję konkursu "Nagr...
Ze szczebla koordynatora krajowego CNC (CapTech National Coordinator), reprezentującego nasze Minis...
NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu, aby wybrać do dofinansowania projekty, k...