Dział Nauki

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatru (KOZK) rozpoczął działania punktu eksperckiego dla wnioskodawców...
Program Narodowej Agencji WYmiany Akademickiej - Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19 skierowany je...
Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o g...
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia kolejny konkurs stypendialny im. Aleksandra von Humboldta...
Narodowe Centrum Nauki wydało komunikat w sprawie realizacji projektów badawczych w czasie pande...