Dział Nauki

Konkurs EUROSTARS-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).

· Termin składania wniosków: 4 lutego 2021 r.

· Budżet NCBR: 1 500 000 EUR na konkurs

 Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.