Dział Nauki

NCN i NCBR ogłosiły konkurs TANGO 4. Celem głównym wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 30 mln zł.

Nabór rozpocznie się 29 listopada br. i potrwa do 30 czerwca 2020 roku (do godziny 16:00).

Więcej informacji na stronie NCN.