Dział Nauki

Konkurs EUREKA! DGP – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI

Celem Konkursu jest promocja polskiej nauki i wynalazków powstałych na uczelniach, w instytutach badawczych oraz jednostkach naukowych PAN, zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wynalazki, które:
1) zostały stworzone na Uczelni;
2) nad którymi prace zostały ukończone w latach 2017 – 2018 i które w tym okresie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP;
3) są wynalazkami nowymi, posiadającymi poziom wynalazczy, mającymi zastosowanie w praktyce w gospodarce lub produkcji;
4) dotyczą jednej z następujących dziedzin:

 • informatyka,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inne nauki inżynieryjne i technologie,
 • inżynieria lądowa,
 • inżynieria materiałowa,
 • nanotechnologia,
 • nauki fizyczne,
 • nauki biologiczne i biotechnologia,
 • nauki chemiczne,
 • nauki medyczne,
 • farmaceutyki,
 • nauki o ziemi i o środowisku,
 • nauki rolnicze,
 • nauki weterynaryjne;

5) nie są wynalazkami tajnymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej;
6) są efektem pracy

Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 9 stycznia 2020 r. na adres:

Wybrane wynalazki będą prezentowane na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” od lutego 2020 r. w cyklu redakcyjnym „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej http://eureka.dziennik.pl/