Dział Nauki

Dyrektor NCBR ogłosił nabór wniosków w przedsięwzięciu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez szpitale jednoimienne, konsorcja szpitali jednoimiennych oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych.

Alokacja przeznaczona na realizację projektów wynosi 100 mln zł. a intensywność wsparcia to 100% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest od 22 kwietnia do 31 maja 2020 roku.

Więcej informacji tutaj.