Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademckiej rozpoczęła nabór aplikacji mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2020/2021.

Informacje o procedurach naboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego oraz na stypendia freemover których nabór uruchomiony zostanie 1 lipca 2020 znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce FAQ.

Terminy składania poszczególnych aplikacji to:

  • 15 czerwca 2020 na semestr letni
  • 30 października 2020 na semestr zimowy
  • 30 listopada 2020 stypendia freemover.

Więcej informacji na stronie NAWA.