Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy program. W jego ramach finansowane będą projekty, których szybkie niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego. 

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. 

W ramach programu mogą być finansowane m.in.: wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, mobilność naukowców oraz ewentualne ekspertyzy. Możliwe są także wydatki związane z nawiązaniem efektywnej łączności zdalnej czy dostępu do specjalistycznej aparatury.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Więcej informacji na stronie NAWA.