Dział Nauki

Celem Konkursu EUREKA! DGP – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI jest promocja polskiej nauki i wynalazków powstałych na uczelniach, w instytutach badawczych oraz jednostkach naukowych PAN, zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wynalazki, które:
(i) zostały stworzone na Uczelni;
(ii) nad którymi prace zostały ukończone w latach 2018 – 2019 i które w tym okresie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP;
(iii) są wynalazkami nowymi, posiadającymi poziom wynalazczy, mającymi zastosowanie w praktyce w gospodarce lub produkcji;
(iv) dotyczą jednej z następujących dziedzin:
a. informatyka,
b. inżynieria mechaniczna,
c. inne nauki inżynieryjne i technologie,
d. inżynieria lądowa,
e. inżynieria materiałowa,
f. nanotechnologia,
g. nauki fizyczne,
h. nauki biologiczne i biotechnologia,
i. nauki chemiczne,
j. nauki medyczne,
k. farmaceutyki,
l. nauki o ziemi i o środowisku,
m. nauki rolnicze,
n. nauki weterynaryjne;
(v) nie są wynalazkami tajnymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej;
(vi) są efektem pracy jednego lub większej liczby autorów,
(„Wynalazek”)


Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej https://eureka.dziennik.pl/