Dział Nauki

NCBR ogłasza nabór w ramach POIR Konkurs 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy nt. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusów ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Konkurs dotyczy badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (ew. uzupełnionych o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

Termin naboru wniosków do 31 grudnia 2020 r.

Budżet: 208 357 208,46 zł.  

Więcej informacji na stronie NCBR