Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs w ramach programu ERA-NET Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021), który obejmuje finansowanie projektów z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY).

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Rozpoczęcie naboru wniosków 15.01.2021. Zakończenie naboru 01.04.2021.

Więcej informacji na stronie NCBR