Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA ogłasza nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Włochami - konkurs CANALETTO.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. 

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-włoskich zespołów badawczych. Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Nabór trwa od 01 lutego 2021 roku do 19 marca 2021 roku do godziny 15:00.

Więcej informacji na stronie NAWA