Dział Nauki

Po raz czwarty Narodowe Centrum Nauki poszukuje jednostek naukowych gotowych do utworzenia w ramach swojej struktury organizacyjnej Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), a jego celem jest utworzenie sieci Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej. Program umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej w terminie do 14 lutego 2021 r.

Więcej informacji na stronie NCN